Oftalmologie a odchlípení sítnice

Oftalmologie a odchlípení sítnice

Sítnice je část oka, kde se vytváří obraz. Představuje vnitřní vrstvu oční koule. Odchlípení sítnice je závažné onemocnění, které může vzniknout kdykoliv během života. Nejčastěji ale postihuje lidi středního a vyššího věku. Pokud jsou v sítnici přítomny malé trhlinky, nebo dírky, tak může dojít k odchlípení sítnice. Při odchlípení sítnice dochází k výraznému postižení vidění. Mezi rizikové faktory odchlípení sítnice patří:

  • krátkozrakost
  • dědičnost
  • úrazy oka
  • vrozený defekt

Odchlípení sliznice se dá předejít pravidelným navštěvováním očního lékaře. Mezi nejčastější znaky odchlipovaní sliznice patří například záblesky a jiskry před okem, drobné tečky, nebo vlákna v zorném poli. Dále to může být takzvaná clona. Ta se projevuje tmavým stínem, který postižený člověk vnímá na okraji zorného pole. Léčbou odchlípení sliznice se zabývá oftalmologie. Pokud je odchlípení sítnice prokázáno, tak jedinou možnou léčbou je operace.

Oftalmologie a šedý zákal

Oftalmologie a šedý zákal

Šedý zákal postihuje oční čočku. Jedná se o část oka, která je uložena za duhovkou. Skládá se převážně z proteinů a z vody. Při šedém zákalu dochází k zakalování čočky. Příčinou tohoto onemocnění může být více. Nejčastěji to bývá onemocnění cukrovkou, stárnutí oční čočky, nebo úraz. K zakalení čočky dochází v důsledku změny jejího chemického složení. Šedý zákal má mnoho rizikových faktorů. Patří mezi ně například UV záření, kouření, obezita, cukrovka, genetická dispozice a léčba kortikosteroidy. V případě kouření je rizikové dlouhodobé kouření 15 a více cigaret za den. Šedý zákal léčí lékařský obor oftalmologie. Oči jsou velice citlivým orgánem. Je velice nutné se o ně opravdu dobře starat. Šedý zákal se vyvíjí velice pomalu. V prvních fázích člověka nijak neomezuje. Jakmile se čočka více zakalí, tak to postižený člověk začne pociťovat snížením zrakové ostrosti. Šedý zákal se dá vyléčit pouze operací.

Oftalmologie a krátkozrakost

Oftalmologie a krátkozrakost

Krátkozrakost je oční onemocnění, které v současnosti postihuje asi jednu třetinu populace. Zabývá se jím oftalmologie. Patří mezi nejčastější poruchu, která patří do skupiny refrakčních vad oka. Touto vadou bývají daleko více postiženy obyvatelé měst, nežli vesnic. Krátkozrakost se rozděluje na 3 stádia. Prvním stádiem je lehká krátkozrakost, následuje střední krátkozrakost a nejvyšší stupeň je těžká krátkozrakost. Toto poslední stádium může být spojeno s vážným poškozením oka. Tato těžká forma krátkozrakosti se projevuje již v raném dětství a v průběhu dospívání může vést až k degenerativním poškozením oka. Krátkozrakost je onemocnění, jehož výskyt stále stoupá všude po celém světě. Hlavním příznakem krátkozrakosti je neostré a zamlžené vidění do dálky. To se pacient snaží zlepšit mhouřením očí. Krátkozrakost se nedá vyléčit. Zatím neexistují žádné léky, které by mohly pacientův stav zlepšit. Je tedy nutné předepsat mu vhodnou korekci této vady.

Oftalmologie a ječné zrno

Oftalmologie a ječné zrno

Ječné zrno patří mezi nejčastější onemocnění očního víčka. Jedná se o bolestivou bulku, která se objevuje na dolním, či horním víčku. V mnoha případech je nebolestivá, a jakmile praskne, tak zmizí. Vzniká následkem ucpání některé z povrchových žlázek víčka. Ječné zrno léčí oftalmologie. Ječné zrno má za následek mnoho faktorů. Patří mezi ně špatný zdravotní stav, snížená imunita, hormonální poruchy a hormonální změny, snížená frekvence mrkání, mnutí očí špinavýma rukama a také vnější prostředí, jako je například prach. Pro prevenci stačí, když se budeme vyhýbat rizikovým faktorům. Při častějším výskytu je vhodné věnovat očím zvýšenou péči a hygienu. V případě, že se u vás objeví ječné zrno a nevyskytnou se žádné komplikace, jako je například bolest, tak tato nemoc návštěvu u lékaře nevyžaduje. Po uzrání ječné zrno praskne a zmizí. Pokud je ale ječné zrno příliš bolestivé a přetrvává déle než dva týdny, pak je vhodné lékaře navštívit.

Oftalmologie a zorné pole

Oftalmologie a zorné pole

Zorné pole se vyšetřuje perimetrem. Tohle vyšetření hraje důležitou úlohu při diagnostice mnoha očních i neurologických onemocněních. Zorné pole je prostor, ze kterého dokážeme okem vnímat světelné podněty. I když svůj zrak upíráme na nějaký předmět před sebou, tak periferním viděním snímáme širokou část prostoru. Oftalmologie a vyšetření perimetrem hraje důležitou roli při diagnostice mnoha očních i neurologických onemocněních. Princip vyšetření perimetrem je velice jednoduchý. Pacient si sedne a svůj pohled upírá na daný bod před sebou. V prostoru před ním pak lékař vytváří zrakové podněty a pacient pak sděluje, zda tyto podněty vnímá. Při vyšetření se většinou používá počítačový perimetr. Jinou variantou je kinetický perimetr, který je méně přesný. Na vyšetření perimetrem se může projevit řada chorob, jako například onemocnění sítnice, zrakového nervu, nebo také zánět zrakového nervu.

Oftalmologie a nitrooční tlak

Oftalmologie a nitrooční tlak

Nitrooční tlak je výsledkem poměru mezi tvorbou a také odtokem nitrooční tekutiny. Příčinou jeho zvýšení může být jak vyšší tvorba nitrooční tekutiny, tak i její pomalejší odtok. Vyšší nitrooční tlak stlačuje i cévy, které vyživují sítnici. To může ve spojení s nízkým krevním tlakem zhoršit průtok krve oblastí papily zrakového nervu. Existuje mnoho faktorů, které mají vliv na snižování, nebo také zvyšování nitroočního tlaku. Nitrooční tlak je zvyšován kofeinem, dlouhodobým užíváním kortikosteroidů a také tabákem. Také některé další léky můžou vadit. Zvláště pak ty, které rozšiřují zorničky. Nitrooční tlak snižuje alkohol a většina celkových anestetik. Nitrooční tlak snižují také léky, které zužují zorničku. Oftalmologie používá na měření krevního tlaku různé metody. Příprava vyšetření je závislá na vybrané metodě. Výsledek měření nitroočního tlaku má lékař ihned k dispozici. Na vyšetření není většinou nutná žádná příprava.

Oftalmologie a vyšetření

Oftalmologie a vyšetření

Nejčastější a nejběžnější vyšetření, která oftalmologie provádí, jsou vyšetření zrakové ostrosti a dále očního pozadí. Na vyšetření zrakové ostrosti se používá optotyp, což je tabule s písmenky nebo obrázky, kterou každý jistě zná z ordinací praktických lékařů. Mezi další vyšetření patří vyšetření očního tlaku a také vyšetření štěrbinovou lampou. Zvláště důležité je vyšetření zraku u dětí. U nich je nejdůležitější přijít na různá onemocněné co nejdříve, protože jen tak se dá zabránit tupozrakosti, která je velice obtížně řešitelná. Oko je pro člověka jeden z nejdůležitějších smyslových orgánů. Při mnohých očních onemocněních hrozí zhoršení funkce oka, případně až ztráta zraku. O oči je tedy nutné velice důkladně pečovat. Pokud si na sobě všimnete jakékoliv změny, tak zajděte co nejdříve ke svému lékaři, který provede základní vyšetření a pošle vás na oftalmologii na speciální vyšetření. Zvláštní pozornost věnujte hlavně zraku vašich dětí.

Oftalmologie a choroby

Oftalmologie a choroby

Mezi nejčastější oční choroby a vady, které oftalmologie léčí, jsou dalekozrakost, krátkozrakost, astigmatismus a podobně. Do očních chorob patří také zelený zákal neboli glaukom a šedý zákal neboli katarakta. Dále sem patří i různé úrazy oka. Oftalmologie léčí také onemocnění víček, očnice a slzovodů a také slzných žláz. Mezi méně častá onemocnění patří záněty jednotlivých součástí oka a jeho okolí a také nádorová onemocnění v této oblasti. Oftalmologie v některých případech také spolupracuje s dalšími obory, jako jsou například neurologie, imunologie, nebo diabetologie. Některá onemocnění a jejich komplikace se totiž projevují právě na oku. Lékaři, kteří provádějí oftalmologické operace, musí být velice zruční a přesní. Tyto operace jsou totiž jedny z nejnáročnějších operací vůbec. Díky významnému rozmachu v technikách, ale i v používaných materiálech, je dnes možno léčit mnoho očních onemocnění a vad.

Dětská oftalmologie

Dětská oftalmologie

Stejně tak, jako existují lékaři zvlášť pro děti a zvlášť pro dospělé, tak stejně je tomu i v případě oftalmologie. Dětská oftalmologie je obor, který se zabývá chirurgickou a konzervativní léčbou vrozených a získaných onemocnění a různých úrazů oka a vlastně celé zrakové dráhy. Samozřejmě se zabývá také prevencí těchto onemocnění. U dětí je nutné léčit a diagnostikovat oční vady a různá onemocnění co nejdříve. Je důležité, aby u nich došlo ke správnému zapojení v souvislosti s centrálním nervovým systémem, a aby nedošlo k tupozrakosti. Zrak je nejdůležitější lidský smysl. Díky němu zprostředkováváme až osmdesát procent informací z okolního světa. O své oči by tedy měl každý co nejlépe pečovat, protože jen tak se dá zabránit výraznému zhoršení jeho funkce. Oftalmologie provádí nejčastěji vyšetření zrakové ostrosti, vyšetření očního tlaku a očního pozadí a vyšetření štěrbinovou lampou.

Oftalmologie – úvod

Oftalmologie – úvod

Oftalmologie je lékařský obor, který se zabývá léčením a chirurgií zrakových drah, které zahrnují mozek, slzný systém, oční víčka a oko. Lékaři – oftalmologové léčí jak onemocnění zraku, tak i různé úrazové stavy. Ambulantně provádí také drobné chirurgické zákroky. Oko je citlivý a komplikovaný aparát, proto je oftalmologie velmi úzce specializovaný obor. Operace, které oftalmologie provádí, jsou jedny z nejsložitějších. Důležitá je zde především zručnost a přesnost. V současnosti je možné léčit už mnoho očních chorob a vad. Oftalmologie zažívá v posledních letech veliký rozmach v operačních technikách, ale také v používaných materiálech. Ve většině případů to pro pacienta znamená odstranění potíží a k navrácení špatného zraku k normálu. Oftalmologie v některých případech spolupracuje i s ostatními obory, protože některé komplikace se projevují právě na oku. Hlavně se jedná o diabetologii, imunologii a neurologii.